(خبر) آگهی مناقصه عمومی سایپاسیتروئن شركت سايپا سیتروئن در نظر دارد خريد برنج درجه یک ایرانی مورد نياز خود را به تامین کننده واجد شرايط و ...
(خبر) آگهي تجدید مناقصه عمومي متقاضيان مي توانند جهت دريافت اطلاعات بيشتر به قسمت سامانه مناقصات در سایت مراجعه نمايند. ...
(خبر) اگهی تجدید مناقصه عمومی حمل و نقل قطعات، مواد شیمیایی و پالت های خالی از سايپا تهران به سايپا سیتروئن و بالعکس ...