(خبر) راه‌اندازی سامانه مشاور سیتروئن در سایت شرکت رئيس اداره طراحی و توسعه نرم‌افزارهای حوزه فروش و سامانه‌های تحت وب شرکت سایپا سیتروئن از راه‌اندازی ...