(خبر) یازدهمین جشنواره ورزشی کارکنان سایپاسیتروئن آغاز به کار کرد جشنواره فرهنگي ورزشي كاركنان سایپا سیتروئن با برگزاری مسابقات والیبال و فوتسال در سالن شهید شکرریز ش ...
(خبر) تقدیر از نویسنده 5 ساله خانواده سایپاسیتروئن مدیر ارتباطات به نمایندگی از مدیرعامل سایپاسیتروئن، از فرزند حمید عبدلیان از همکاران مدیریت سالن مون ...
(خبر) برگزاری چالش اجرای حرکات ورزشی در سایپاسیتروئن مسابقات ورزشی ویژه فرزندان کارکنان در قالب چالش بروز استعداد ورزشی فرزندان کارکنان در سه رشته ورزشی ...
(خبر) برگزاری آموزش اُصول خبرنویسی رئیس اداره آموزش سایپاسیتروئن از برگزاری آموزش اُصول خبرنگاری و خبرنویسی به صورت مجازی برای رابطان خ ...
(خبر) برگزاری مسابقه کتابخوانی با محوریت حضرت زهرا(س) مدیر ارتباطات سایپاسیتروئن از برگزاری مسابقه کتاب‌خوانی با موضوع کتاب انسان ۲۵۰ ساله برای کارکنان شر ...
(خبر) تقدیر از رابط خبری برتر طی مراسمی از سرکار خانم سمانه کیوانی‌پور از همکاران معاونت تولید به عنوان رابط خبری برتر سال ٩٩، تقد ...
(خبر) برگزاری سیزدهمین جشنواره ورزشی کارکنان به همت مدیریت ارتباطات شرکت سایپا سیتروئن و حمایت مدیرعامل محترم سیزدهمین جشنواره ورزشی کارکنان به م ...