(خبر) آگهی مناقصه عمومی سایپاسیتروئن شركت سايپا سیتروئن در نظر دارد خريد برنج درجه یک ایرانی مورد نياز خود را به تامین کننده واجد شرايط و ...