(خبر) برگزاری ارزیابی های تعالی بهره وری(نظام پیشنهادات و آراستگی) سومین دوره ارزیابی تعالی مشارکت سازمانی (SS) و چهارمین دوره ارزیابی سازمان آراسته (5S) در شرکت سایپ ...
(خبر) ارائه خدمات جدید در سامانه تحت‌وب سایپاسیتروئن مرحله نخست پروژه خدمات سازمان الکترونیک تحت وب ویژه کارکنان شرکت سایپاسیتروئن طراحی و به بهره‌برداری ...