(خبر) سایپاسیتروئن بر فراز قله چال آذران اعضای تیم کوه‌نوردی سایپاسیتروئن به قله « چال آذران» صعود کردند ...