کد خبر1213

اجرای آزمایش پاراکلینیکی غربالگری کرونا در سایپاسیتروئن

اجرای آزمایش پاراکلینیکی غربالگری کرونا در سایپاسیتروئن

مهدی خیرالنسائی رئیس اداره خدمات درمانی سایپاسیتروئن گفت: با توجه به اهمیت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در مجموعه سایپا سیتروئن و تحقق مسئولیت اجتماعی، نظر به تصویب کمیته واکنش در شرایط اضطراری- پیشگیری از شیوع بیماری کرونا، حفظ سلامت پرسنل و اعضای خانواده‌هایشان آزمایش‌های پاراکلینیکی غربالگری کرونا از پرسنل فعال در موقعیت‌های حساس انجام شد.

وی با اعلام اینکه این آزمایش‌ها مخصوص پرسنل ایمنی، بهداشت و محیط زیست، خدمات، آبدارخانه ها، آشپزخانه و رستوران بوده است تصریح کرد: آزمایش پاراکلینیکی غربالگری کرونا در دو مرحله انجام شده است که بابررسی نتایج آزمایش‌های انجام‌شده‌ توسط اداره خدمات درمانی افراد مشکوک و یا مبتلاء شناسایی شده و بر اساس مفاد قید شده در برنامه‌ی نحوه اعطای مأموریت حمایتی، مورد حمایت قرار گرفته اند.

خاطرنشان می‌گردد در ایام هفته برای حصول اطمینان و با رعایت نکات بهداشتی از تمامی کارکنان سایپاسیتروئن تست سلامت و تب‌سنجی صورت می‌گیرد.


آخرین خبرها