کد خبر1070

آگهي تجدید مناقصه عمومي

آگهي تجدید مناقصه عمومي

شركت سايپا سیتروئن در نظر دارد خريد برنج درجه یک ایرانی مورد نياز خود را به تامین کننده واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند جهت دريافت اطلاعات بيشتر به قسمت سامانه مناقصات در سایت مراجعه نمايند.


آخرین خبرها