معرفی مدیران
مدیر عامل های شرکت سایپاسیتروئن از ابتدا تا امروز
مدیرعامل
ناصر آقامحمدی - مدیرعامل
ناصر آقامحمدی
مدیرعامل
مدیران ارشد
مجید فهیمه امیری - عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیر عامل در امور فنی و تولید
مجید فهیمه امیری
عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیر عامل در امور فنی و تولید
حمید زاهدی - قائم مقام مدیرعامل در امور پشتیبانی و ستادی
حمید زاهدی
قائم مقام مدیرعامل در امور پشتیبانی و ستادی
معاونین شرکت سایپاسیتروئن
محسن قدس - معاون تولید
محسن قدس
معاون تولید
سعید مهرجو - معاون مهندسی و کیفیت
سعید مهرجو
معاون مهندسی و کیفیت
کوروش کوپال - معاون زنجیره تامین
کوروش کوپال
معاون زنجیره تامین
سیدجمال توکلی - معاون اداری و توسعه منابع انسانی
سیدجمال توکلی
معاون اداری و توسعه منابع انسانی
محمود پورمیرزا - معاون طرح و برنامه<br>سرپرست معاونت استراتژی،بازاریابی و فروش
محمود پورمیرزا
معاون طرح و برنامه
سرپرست معاونت استراتژی،بازاریابی و فروش
بابک کمندی - معاون خرید
بابک کمندی
معاون خرید
محمودرضا خاکی - سرپرست معاونت مالی
محمودرضا خاکی
سرپرست معاونت مالی
مدیران مستقل
داود ذاکری - مدیر حسابرسی
داود ذاکری
مدیر حسابرسی
میثم راونجی - مدیر حراست
میثم راونجی
مدیر حراست
میثم محلوجی - مدیر تضمین کیفیت
میثم محلوجی
مدیر تضمین کیفیت
محمد معمارنژاد - مدیر ارتباطات
محمد معمارنژاد
مدیر ارتباطات
محسن مرادی یزدلی - سرپرست مدیریت بازرسی
محسن مرادی یزدلی
سرپرست مدیریت بازرسی
مدیران
مهدی صادقی - مدیر سالن مونتاژ
مهدی صادقی
مدیر سالن مونتاژ
رضا فکورگللو - مدیر پشتیبانی فنی
رضا فکورگللو
مدیر پشتیبانی فنی
ابراهیم لک زایی - مدیرسالن بدنه
ابراهیم لک زایی
مدیرسالن بدنه
سیدعلی واجدی - مدیر سالن رنگ
سیدعلی واجدی
مدیر سالن رنگ
جواد والی - مدیر سالن پرس
جواد والی
مدیر سالن پرس
علی ستار - مدیر کیفیت محصول
علی ستار
مدیر کیفیت محصول
مریم ستوده - مدیر مهندسی استقرار محصول و پروژه ها
مریم ستوده
مدیر مهندسی استقرار محصول و پروژه ها
علی ماندگار - مدیر مهندسی فرآیند و توسعه کارخانه
علی ماندگار
مدیر مهندسی فرآیند و توسعه کارخانه
حسن وثوق - مدیر کیفیت قطعات
حسن وثوق
مدیر کیفیت قطعات
سعید کرباسی - سرپرست مدیریت مهندسی تولید
سعید کرباسی
سرپرست مدیریت مهندسی تولید
امیراحسان رهبری - مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید
امیراحسان رهبری
مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید
سیدروح الله عمارتی - مدیر لجستیک داخلی
سیدروح الله عمارتی
مدیر لجستیک داخلی
علیرضا معین پور - مدیر تحویل خودرو
علیرضا معین پور
مدیر تحویل خودرو
مرتضی ملانژاد - مدیر تامین و تدارک داخلی
مرتضی ملانژاد
مدیر تامین و تدارک داخلی
آرمین ابراهیم نژاد - مدیر حسابداری مالی
آرمین ابراهیم نژاد
مدیر حسابداری مالی
مریم خامه چیان - مدیر تامین مالی و خزانه داری
مریم خامه چیان
مدیر تامین مالی و خزانه داری
روح الله خدایی - مدیر حسابداری مدیریت
روح الله خدایی
مدیر حسابداری مدیریت
ابوالفضل آزادی - مدیر منابع انسانی
ابوالفضل آزادی
مدیر منابع انسانی
احسان خطیبی - مدیر ایمنی ،بهداشت و محیط زیست
احسان خطیبی
مدیر ایمنی ،بهداشت و محیط زیست
حسین فتاح - مدير خدمات اداري و پشتيباني
حسین فتاح
مدير خدمات اداري و پشتيباني
محمد شهبازی - مدیر سیستم ها و روش ها
محمد شهبازی
مدیر سیستم ها و روش ها
حمیدرضا صداقت - مدیر فناوری اطلاعات
حمیدرضا صداقت
مدیر فناوری اطلاعات
علیرضا فدایی فینی - مدير خريد اقلام و تجهيزات كارخانه
علیرضا فدایی فینی
مدير خريد اقلام و تجهيزات كارخانه
علی مقیمیان - مدیر برنامه ريزي و مهندسي خريد
علی مقیمیان
مدیر برنامه ريزي و مهندسي خريد
حمیدرضا واحدپور - مدیر خرید خارجی و قطعات خودرو
حمیدرضا واحدپور
مدیر خرید خارجی و قطعات خودرو