معرفی مدیران
مدیر عامل های شرکت سایپاسیتروئن از ابتدا تا امروز
مدیرعامل
ناصر آقامحمدی - مدیرعامل

ناصر آقامحمدی
مدیرعامل

معاونین شرکت سایپاسیتروئن
محسن قدس - معاون تولید

محسن قدس
معاون تولید

سعید مهرجو - معاون مهندسی و کیفیت

سعید مهرجو
معاون مهندسی و کیفیت

کوروش کوپال - معاون زنجیره تامین

کوروش کوپال
معاون زنجیره تامین

مهدی محمدزاده - معاون مالی

مهدی محمدزاده
معاون مالی

سیدجمال توکلی - معاون اداری و توسعه منابع انسانی

سیدجمال توکلی
معاون اداری و توسعه منابع انسانی

محمود پورمیرزا - معاون طرح و برنامه

محمود پورمیرزا
معاون طرح و برنامه

علی اسماعیلی - سرپرست معاونت خرید

علی اسماعیلی
سرپرست معاونت خرید

حسین مومنی - معاون استراتژی،بازاریابی و فروش

حسین مومنی
معاون استراتژی،بازاریابی و فروش

مدیران مستقل
بابک کمندی - مدیر بازرسی

بابک کمندی
مدیر بازرسی

محمد معمارنژاد - مدیر ارتباطات

محمد معمارنژاد
مدیر ارتباطات

داود ذاکری - سرپرست مديريت حسابرسی

داود ذاکری
سرپرست مديريت حسابرسی

میثم راونجی - سرپرست مدیریت حراست

میثم راونجی
سرپرست مدیریت حراست

میثم محلوجی - سرپرست مدیریت تضمین کیفیت

میثم محلوجی
سرپرست مدیریت تضمین کیفیت

مدیران
مهدی صادقی - مدیر سالن مونتاژ

مهدی صادقی
مدیر سالن مونتاژ

رضا فکورگللو - مدیر پشتیبانی فنی

رضا فکورگللو
مدیر پشتیبانی فنی

ابراهیم لک زایی - مدیرسالن بدنه

ابراهیم لک زایی
مدیرسالن بدنه

سیدعلی واجدی - مدیر سالن رنگ

سیدعلی واجدی
مدیر سالن رنگ

جواد والی - مدیر سالن پرس

جواد والی
مدیر سالن پرس

علی ستار - مدیر کیفیت محصول

علی ستار
مدیر کیفیت محصول

مریم ستوده - مدیر مهندسی محصول و پروژه ها

مریم ستوده
مدیر مهندسی محصول و پروژه ها

علی ماندگار - مدیر مهندسی فرایندهای مونتاژ و توسعه کارخانه

علی ماندگار
مدیر مهندسی فرایندهای مونتاژ و توسعه کارخانه

حسن وثوق - مدیر مهندسی قطعات

حسن وثوق
مدیر مهندسی قطعات

ابوالفضل چاوشپور - سرپرست مدیریت مهندسی کیفیت

ابوالفضل چاوشپور
سرپرست مدیریت مهندسی کیفیت

رضا مهرزاد - سرپرست مدیریت مهندسی فرایندهای تولید بدنه و رنگ خودرو

رضا مهرزاد
سرپرست مدیریت مهندسی فرایندهای تولید بدنه و رنگ خودرو

امیراحسان رهبری - مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید

امیراحسان رهبری
مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید

سیدروح الله عمارتی - مدیر لجستیک داخلی

سیدروح الله عمارتی
مدیر لجستیک داخلی

علیرضا معین پور - مدیر تحویل خودرو

علیرضا معین پور
مدیر تحویل خودرو

مرتضی ملانژاد - مدیر تامین و تدارک داخلی

مرتضی ملانژاد
مدیر تامین و تدارک داخلی

آرمین ابراهیم نژاد - مدیر حسابداری مالی

آرمین ابراهیم نژاد
مدیر حسابداری مالی

روح الله خدایی - مدیر حسابداری مدیریت

روح الله خدایی
مدیر حسابداری مدیریت

حمیدرضا واحدپور - مدیر تامین مالی و خزانه داری

حمیدرضا واحدپور
مدیر تامین مالی و خزانه داری

احسان خطیبی - مدیر ایمنی ،بهداشت و محیط زیست

احسان خطیبی
مدیر ایمنی ،بهداشت و محیط زیست

حسین فتاح - مدير خدمات اداري و پشتيباني

حسین فتاح
مدير خدمات اداري و پشتيباني

جواد قهرمانی گل - مدیر منابع انسانی

جواد قهرمانی گل
مدیر منابع انسانی

محمد شهبازی - مدیر سیستم ها و روش ها

محمد شهبازی
مدیر سیستم ها و روش ها

حمیدرضا صداقت - مدیر فناوری اطلاعات

حمیدرضا صداقت
مدیر فناوری اطلاعات

مریم خامه چیان - مدیر خرید اقلام و تجهیزات کارخانه

مریم خامه چیان
مدیر خرید اقلام و تجهیزات کارخانه

مهدی کریمان - مدیر قطعات خودرو

مهدی کریمان
مدیر قطعات خودرو

علی مقیمیان - سرپرست مديريت برنامه ريزي و مهندسي خريد

علی مقیمیان
سرپرست مديريت برنامه ريزي و مهندسي خريد