معرفی مدیران
مدیر عامل های شرکت سایپاسیتروئن از ابتدا تا امروز
مدیرعامل
ناصر آقامحمدی - مدیرعامل
ناصر آقامحمدی
مدیرعامل
معاونین شرکت سایپاسیتروئن
محسن قدس - معاون تولید
محسن قدس
معاون تولید
سعید مهرجو - معاون مهندسی و کیفیت
سعید مهرجو
معاون مهندسی و کیفیت
کوروش کوپال - معاون زنجیره تامین
کوروش کوپال
معاون زنجیره تامین
مهدی محمدزاده - معاون مالی
مهدی محمدزاده
معاون مالی
سیدجمال توکلی - معاون اداری و توسعه منابع انسانی
سیدجمال توکلی
معاون اداری و توسعه منابع انسانی
محمود پورمیرزا - معاون طرح و برنامه
محمود پورمیرزا
معاون طرح و برنامه
علی اسماعیلی - سرپرست معاونت خرید
علی اسماعیلی
سرپرست معاونت خرید
حسین مومنی - معاون استراتژی،بازاریابی و فروش
حسین مومنی
معاون استراتژی،بازاریابی و فروش
مدیران مستقل
داود ذاکری - مدیر حسابرسی
داود ذاکری
مدیر حسابرسی
میثم راونجی - مدیر حراست
میثم راونجی
مدیر حراست
بابک کمندی - مدیر بازرسی
بابک کمندی
مدیر بازرسی
محمد معمارنژاد - مدیر ارتباطات
محمد معمارنژاد
مدیر ارتباطات
میثم محلوجی - سرپرست مدیریت تضمین کیفیت
میثم محلوجی
سرپرست مدیریت تضمین کیفیت
مدیران
مهدی صادقی - مدیر سالن مونتاژ
مهدی صادقی
مدیر سالن مونتاژ
رضا فکورگللو - مدیر پشتیبانی فنی
رضا فکورگللو
مدیر پشتیبانی فنی
ابراهیم لک زایی - مدیرسالن بدنه
ابراهیم لک زایی
مدیرسالن بدنه
سیدعلی واجدی - مدیر سالن رنگ
سیدعلی واجدی
مدیر سالن رنگ
جواد والی - مدیر سالن پرس
جواد والی
مدیر سالن پرس
علی ستار - مدیر کیفیت محصول
علی ستار
مدیر کیفیت محصول
مریم ستوده - مدیر مهندسی استقرار محصول و پروژه ها
مریم ستوده
مدیر مهندسی استقرار محصول و پروژه ها
علی ماندگار - مدیر مهندسی فرآیند و توسعه کارخانه
علی ماندگار
مدیر مهندسی فرآیند و توسعه کارخانه
حسن وثوق - مدیر کیفیت قطعات
حسن وثوق
مدیر کیفیت قطعات
رضا مهرزاد - سرپرست مدیریت مهندسی تولید
رضا مهرزاد
سرپرست مدیریت مهندسی تولید
امیراحسان رهبری - مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید
امیراحسان رهبری
مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید
سیدروح الله عمارتی - مدیر لجستیک داخلی
سیدروح الله عمارتی
مدیر لجستیک داخلی
علیرضا معین پور - مدیر تحویل خودرو
علیرضا معین پور
مدیر تحویل خودرو
مرتضی ملانژاد - مدیر تامین و تدارک داخلی
مرتضی ملانژاد
مدیر تامین و تدارک داخلی
آرمین ابراهیم نژاد - مدیر حسابداری مالی
آرمین ابراهیم نژاد
مدیر حسابداری مالی
روح الله خدایی - مدیر حسابداری مدیریت
روح الله خدایی
مدیر حسابداری مدیریت
مریم خامه چیان - سرپرست مدیریت تامین مالی و خزانه داری
مریم خامه چیان
سرپرست مدیریت تامین مالی و خزانه داری
احسان خطیبی - مدیر ایمنی ،بهداشت و محیط زیست
احسان خطیبی
مدیر ایمنی ،بهداشت و محیط زیست
حسین فتاح - مدير خدمات اداري و پشتيباني
حسین فتاح
مدير خدمات اداري و پشتيباني
ابوالفضل آزادی - سرپرست مدیریت منابع انسانی
ابوالفضل آزادی
سرپرست مدیریت منابع انسانی
محمد شهبازی - مدیر سیستم ها و روش ها
محمد شهبازی
مدیر سیستم ها و روش ها
حمیدرضا صداقت - مدیر فناوری اطلاعات
حمیدرضا صداقت
مدیر فناوری اطلاعات
حمیدرضا واحدپور - مدیر خرید خارجی و قطعات خودرو
حمیدرضا واحدپور
مدیر خرید خارجی و قطعات خودرو
علیرضا فدایی فینی - سرپرست مديريت خريد اقلام و تجهيزات كارخانه
علیرضا فدایی فینی
سرپرست مديريت خريد اقلام و تجهيزات كارخانه
علی مقیمیان - سرپرست مديريت برنامه ريزي و مهندسي خريد
علی مقیمیان
سرپرست مديريت برنامه ريزي و مهندسي خريد