دفتر مرکزی:
كاشان - كيلومتر 14 جاده اردستان - شركت سايپاسیتروئن
کدپستی: 68341-87351
تلفن: 55200000-031 ، 55811000-031 و 55812000 -031
فكس 55200001 -031
دفتر تهران:
تهران – کیلومتر 9 بزرگراه شهید لشکری
کدپستی: 35311-13997
فکس: 02144519542
سامانه ارتباط با مشتریان: 48000448-021(شنبه تا چهارشنبه 8 الی 17)
واحد مربوطه شماره داخلی

مرکز امور مشتریان گروه سایپا

096550

دبیرخانه

1060

تحویل خودرو

1090-1080

معاونت اداری وتوسعه منابع انسانی

1111

معاونت  مالی

1700

معاونت بازرگانی

1800

معاونت مهندسی

1840

معاونت تولید

1315

مدیریت ارتباطات

1030

امور مشتریان C3

5554